Newyddion

Pobl Ifanc o Gymru wedi’u henwi ymysg y gorau yn y byd mewn cystadleuaeth sgiliau ryngwladol

Mae pobl ifanc dalentog o bob cwr o Gymru wedi’u cydnabod fel arbenigwyr o safon byd yng nghystadleuaeth Worldskills International yn Rwsia. Darllenwch mwy

Llwyddiant i bawb yng Nghystadlaethau Sgiliau Cymru

Yn ystod mis Mawrth, bydd Cystadlaethau Sgiliau Cymru'n dod i ben ac mae myfyrwyr, prentisiaid a phobl ifanc ar hyd a lled y genedl wedi cael llwyddiant yn ei sgil. Fe wnaeth 1200 a mwy o fyfyrwyr gystadlu mewn 51 o gystadlaethau ym mhob cwr o Gymru, a chafwyd 71 medal aur ar draws y categorau. Darllenwch mwy

Cystadleuwyr Cymraeg wedi’u henwi fel y gorau yn y DU yn rownd derfynol WorldSkills

Bu dros 105 o gystadleuwyr o Gymru yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK, WorldSkills UK Live, ac mae’n bosib y byddant yn mynd ymlaen i gystadlu ar lefel ryngwladol. Darllenwch mwy

Pedwar person ifanc o gymru yn dychwelyd o gystadleuaeth sgiliau ryngwladol gyda medalau

Teithiodd pedwar person ifanc o Gymru i Budapest i gynrychioli’r DU yng nghystadleuaeth sgiliau fwyaf Ewrop, EuroSkills. Darllenwch mwy

Aur a bri i Dîm y DU

Cystadlodd Collette Gorvett, sydd yn awr yn gweithio yn y Ritz yn Llundain, yn erbyn 19 o rai eraill yn y categori Gwasanaethau Tŷ Bwyta a dyfarnwyd Medaliwm Rhagoriaeth iddi hi. Darllenwch mwy

Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai yn derbyn Medal o Ragoriaeth yn Rownd Derfynol Euroskills

Mae cyn-fyfyriwr o Goleg Menai wedi dychwelyd o Rownd Derfynol Euroskills ym Mwdapest gyda Medaliwn o Ragoriaeth oedd yn cydnabod safon eithriadol ei waith. Darllenwch mwy

Medaliwn Rhagoriaeth i Saer Sir Benfro

Yn ddiweddar, dychwelodd cyn-fyfyriwr Gwaith Saer Coleg Sir Benfro, Christopher Caine, o’r EuroSkills yn Budapest gyda Medaliwn Rhagoriaeth. Darllenwch mwy

Myfyriwr medrus CAVC Tom ar ei ffordd i rowndiau terfynol Sioe EuroSkills

Bydd prentis Gosodiadau Trydanol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Tom Lewis, yn ymuno â goreuon dysgwyr ifanc y DU wrth iddo deithio i Budapest i rowndiau terfynol EuroSkills yn nes ymlaen yn ystod y mis yma.  Darllenwch mwy

Arbenigwyr sgiliau Cymru yn cael cydnabyddiaeth yn y Senedd

Mae cystadleuwyr o Gymru a ddewiswyd i gynrychioli’r DU yn y gystadleuaeth sgiliau ryngwladol fwyaf yn y byd wedi cael cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau mewn digwyddiad dathlu yn y Senedd. Darllenwch mwy

Merch o Gymru sydd â sgiliau aur yn frwd dros Wobrau VQ

Mae merch o Gymru sydd â sgiliau aur yn annog dysgwyr, cyflogwyr a hyfforddwyr i fod yn rhan o Wobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) eleni. Darllenwch mwy

Llwyddiant mewn Cystadleuaeth Sgiliau i fyfyriwr peintio ac addurno o Sir y Fflint

Mae myfyriwr 19 oed o Gefn-y-Bedd wedi ennill medal aur yn rownd derfynol cystadleuaeth sgiliau genedlaethol ar lefel hŷn yn y categori peintio ac addurno.  Darllenwch mwy

Myfyrwraig o Lanelli ben ac ysgwyddau uwchben y gweddill ar ôl ennill cystadleuaeth genedlaethol

Mae myfyrwraig 17 oed o Lanelli wedi ennill medal aur yn rownd derfynol cystadleuaeth sgiliau genedlaethol yn y categori trin gwalltDarllenwch mwy

Please reload

Get in touch / Cysylltwch a ni

 

If you require any further help please contact us.

Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch cysylltwch a ni.

01554 748032

© 2016 by Have A Go. Proudly created with Wix.com