YSBRYDOLI RHAGORIAETH SGILIAU YNG NGHYMRU

Mae’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru yn darparu rhaglen o weithgareddau sy’n codi ymwybyddiaeth ac yn cynyddu ymgysylltiad â llwybrau gyrfa a fydd yn effeithio’n gadarnhaol ar fusnesau yng Nghymru.

 
Mae’r prosiect yn cyfuno’r tair elfen ganlynol:
Troi Eich Llaw, Chystadlaethau Sgiliau Cymru a WorldSkills UK Cymru

Get in touch / Cysylltwch a ni

 

If you require any further help please contact us.

Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch cysylltwch a ni.

01554 748032

© 2016 by Have A Go. Proudly created with Wix.com