Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, sydd wedi’u halinio â chystadlaethau WorldSkills ac anghenion economi Cymru, sy’n cael eu cyllido gan Lywodraeth Cymru ac yn cael eu rhedeg gan rwydwaith pwrpasol o golegau, darparwyr dysgu
seiliedig ar waith a sefydliadau a arweinir gan gyflogwyr.
Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng
Nghymru ac mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a
phrentisiaid yng Nghymru herio, meincnodi a chodi eu sgiliau
trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws ystod o sectorau.
Gellir cystadlu’n rhad ac am ddim yn y cystadlaethau hyn ac yn
nodweddiadol maent yn rhedeg rhwng mis Ionawr a mis Mawrth
bob blwyddyn.
Os byddwch yn dymuno dod i wybod mwy neu gystadlu
yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, anfonwch neges e-bost i info@skillscompetitionwales.ac.uk 
 
Anogir cystadleuwyr Cystadleuaeth Sgiliau Cymru i fynd ymlaen a chymryd rhan yng nghystadlaethau WorldSkills UK , er nad yw cofrestru ar gyfer Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn golygu eich bod yn cael eich cofrestru’n awtomatig ar gyfer WorldSkills UK.
I gofrestru ar gyfer Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ac i lawrlwytho briffiau’r cystadlaethau, ewch at y porth cofrestru.
Graphics
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru - 2019/20

Get in touch / Cysylltwch a ni

 

If you require any further help please contact us.

Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch cysylltwch a ni.

01554 748032

© 2016 by Have A Go. Proudly created with Wix.com