WorldSkills UK Cymru - Cymorth i Gystadleuwyr Rhyngwladol

Ein hymwneud â chystadlaethau WorldSkills

Mae’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru yn cynnig seilwaith cefnogol ar gyfer cystadleuwyr o Gymru sy’n cystadlu ar lefel Genedlaethol a Rhyngwladol.

 

Mae’r cyllid yn rhoi cymorth i ddatblygu cystadleuwyr sydd â’r proffil oedran priodol, gan alinio gweithgareddau â WorldSkills UK a hwyluso cyfranogiad mewn cystadlaethau rhyngwladol. Mae’n rhoi Cymru mewn safle i gynyddu nifer y cystadleuwyr sy’n cael eu dewis fel rhan o Team UK ar gyfer EuroSkills a’r digwyddiadau WorldSkills rhyngwladol.

Mae’r prosiect yn adnabod ac yn canolbwyntio ymdrechion ar ddatblygu’r sgiliau technegol a’r cystadlaethau cysylltiedig y mae ar weithlu Cymru eu hangen i ategu’r weledigaeth o ran cynyddu Cynnyrch Domestig Gros Cymru, gan ennyn ymgysylltiad cyflogwyr drwyddi draw.​

Mae’r prosiect hefyd yn sefydlu diwylliant ar draws colegau a darparwyr hyfforddiant sy’n darparu mwy na dim ond cymwysterau – bydd yn datblygu sgiliau sydd o safon fyd-eang, gyda phrofiadau sy’n meithrin hyder a sgiliau bywyd unigolion. Bydd yr ymgais hwn yn codi safonau ac yn rhoi cymorth i greu cronfa fwy o unigolion dawnus tu hwnt. Bydd gwelliannau mewn perfformiad yn cael eu meincnodi yn erbyn arweinwyr byd o ran datblygu sgiliau. 

Yn cefnogi datblygiad cystadleuwyr yng Nghymru mae tîm o Hyrwyddwyr Sector sy’n cyfrannu at lesiant Tîm Cymru, ac yn diwallu anghenion hyfforddi cystadleuwyr i gynyddu’r llwyddiant o ran ennill medalau.

Get in touch / Cysylltwch a ni

 

If you require any further help please contact us.

Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch cysylltwch a ni.

01554 748032

© 2016 by Have A Go. Proudly created with Wix.com