Amdanom ni

A hithau wedi’i sicrhau gan y Rhwydwaith Llysgenhadon Sgiliau yn 2014, menter wedi’i chyllido gan Lywodraeth Cymru a arweinir gan Goleg Sir Gâr yw’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau.
Mae’r prosiect, a oedd yn canolbwyntio’n wreiddiol ar gystadlaethau sgiliau, yn darparu seilwaith cefnogol i ddwyn llwyddiant o ran ennill medalau mewn Cystadlaethau Sgiliau Cenedlaethol a Rhyngwladol i gystadleuwyr o Gymru. Ehangwyd yn prosiect yn 2017 i gyfuno tair elfen, sef: Cystadleuaeth Sgiliau Cymru; Cymorth i Gystadleuwyr Rhyngwladol a Troi Eich Llaw.
Gan dargedu sectorau sydd o bwys economaidd i Gymru, mae’r prosiect yn cefnogi’r sgiliau sy’n ofynnol i gynyddu effeithiolrwydd busnesau. Bydd y buddsoddiad yn:
  • Gwella’r ymwybyddiaeth bod mwy o sgiliau a llwybrau gyrfa wedi’u dewis yn briodol yn agored i bobl ifanc.
 
  • Darparu hyfforddiant a datblygiad arbenigol o ansawdd da ar gyfer cystadleuwyr.
 
  • Codi sgiliau a gwybodaeth staff colegau a darparwyr hyfforddiant er mwyn iddynt ddatblygu cronfa o gystadleuwyr sy'n arddangos doniau o safon fyd-eang.
 
  • Ymgysylltu a chyflogwyr cystadleuwyr a'u cefnogu, gan ddangos manteision yngysylltu a chystadlaethau gan fynd ati ar yr un pryd i arddangos diwydiant Cyrmu i'r byd ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol.
Mae ymgorffori Cystadlaethau Sgiliau Cymru a’r rhaglen ‘Troi Eich Llaw’, gyda’i hadnodd ffisegol a gyllidwyd yn ddiweddar, fel rhan o gyflawni’r prosiect yn creu rhaglen o weithgarwch fwy effeithiol, fwy cydlynus a fydd yn gwella canlyniadau ac yn cynyddu’r effaith.
Bydd y rhaglen ailstrwythuredig a thargededig o weithgareddau’n ehangu’r rhwydwaith o randdeiliaid sy’n gysylltiedig â hi. Bydd yn cynnwys ysgolion ac yn ysgogi ymgysylltiad ehangach gan gyflogwyr. Yr holl bartïon yn cydweithio i wella dyfodol pobl ifanc a chyflogwyr yng Nghymru.

Cwrdd a'r Tim

Barry Liles
Skills Ambassador for Wales
Paul Evans
Cydlynudd Pan Cymru
paul2.evans@colegsirgar.ac.uk
Linda Thomas
Hyrwyddwr Sgiliau Gwasanaethau Cymdeithasol a Phroffesiynol
linda.thomas@colegsirgar.ac.uk
Roger Silvester
Hyrwyddwr Sgiliau Adeiladu ac Isadeiledd
rfds@btinternet.com
Rachel Arnold
Hyrwyddwr Sgiliau Cyfryngau a Chreadigol
rachel@pandaeducation.co.uk
Richard Wheeler
Hyrwyddwr Sgiliau Peirianneg a Technoleg
richard.wheeler@coleggwent.ac.uk
Claire George
Hyrwyddwr Sgiliau TG a Menter
cgeorge@bridgend.ac.uk
Juliette Mackenzie
Gweinyddiaeth Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
info@skillscompetitionwales.ac.uk
Emma Banfield
Swyddog Prosiect a Chyfathrebu
emma.banfield@colegsirgar.ac.uk
Amy Long
Swyddog Hawliadau a Gweinyddu
amy.long@colegsirgar.ac.uk
Jon Jones
Technegydd Prosiect Rhowch Gynnig Arni
info@haveagowales.co.uk
Vicky Watkins
Technegych Prosiect Rhowch Gynnig Arni - Gogledd Cymru
Show More

Get in touch / Cysylltwch a ni

 

If you require any further help please contact us.

Os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch cysylltwch a ni.

01554 748032

© 2016 by Have A Go. Proudly created with Wix.com

Rachel Arnold

Hyrwyddwr Sgiliau Cyfryngau a Chreadigol rachel@pandaeducation.co.uk

Go to link